สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรม
สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการ
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม
การบริการ
ห้องสัมมนา
การให้บริการซักรีด
ห้องอาหาร
เตียงเสริม
สระว่ายน้ำที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ
เตียงสำหรับเด็ก
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
สมาร์ท ทีวี
รถกอล์ฟ
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม

» ห้องสัมมนา
» ห้องอาหาร
» สระว่ายน้ำที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ
» อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
» สมาร์ท ทีวี
» รถกอล์ฟ

การบริการ

» การให้บริการซักรีด
» เตียงเสริม
» เตียงสำหรับเด็ก