สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรม
สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการ
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม
การบริการ
ห้องสัมมนา / ห้องที่อำนวยความสะดวกในการประชุม
ดาษดา แกลอรี และ ร้านขายดอกไม้
ตู้เซฟภายในห้องพัก
การให้บริการซักรีด
ห้องอาหารเย็น
นวด (ตามร้องขอ)
อาหารมื้อเย็นในรูปแบบพิเศษ
เตียงเสริม
ทีวีดาวเทียม, สิ่งอำนวยความบันเทิงภายในห้อง
เตียงสำหรับเด็ก
เครื่องชงกาแฟ / ชา ภายในห้อง
เส้นทางศึกษาธรรมชาติแบบระยะสั้น
สระว่ายน้ำ
ที่ตั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ (เมื่อร้องขอ)
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
ลู่วิ่งออกกำลังกาย
เยี่ยมชมสวนดอกไม้ (ตามร้องขอ)
จักรยาน
งาน / เทศกาลพิเศษที่สามารถร่วมกับทางโรงแรมได้
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม

» ห้องสัมมนา / ห้องที่อำนวยความสะดวกในการประชุม
» ตู้เซฟภายในห้องพัก
» ห้องอาหารเย็น
» อาหารมื้อเย็นในรูปแบบพิเศษ
» ทีวีดาวเทียม, สิ่งอำนวยความบันเทิงภายในห้อง
» เครื่องชงกาแฟ / ชา ภายในห้อง
» สระว่ายน้ำ
» อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
» ลู่วิ่งออกกำลังกาย
» เยี่ยมชมสวนดอกไม้ (ตามร้องขอ)
» จักรยาน
» งาน / เทศกาลพิเศษที่สามารถร่วมกับทางโรงแรมได้

การบริการ

» ดาษดา แกลอรี และ ร้านขายดอกไม้
» การให้บริการซักรีด
» นวด (ตามร้องขอ)
» เตียงเสริม
» เตียงสำหรับเด็ก
» เส้นทางศึกษาธรรมชาติแบบระยะสั้น
» ที่ตั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ (เมื่อร้องขอ)