สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรม
กิจกรรมนอกรีสอร์ท

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ดาษดา ตั้งอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้และสัตว์ป่านานาชนิด เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยวและประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินป่า,ส่องสัตว์, ตั้งแคมป์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รูจักกันดี คือน้าตกเหวสุวัต ซึ่งเป็นน้าตกที่มีชื่อเสียงมากและน้าตกเหวนรกซึ่งเป็นน้าตกขนาดใหญ่และสูงที่สุดในจังหวัดปราจีนบุรี 

ล่องแก่งหินเพิง

สาหรับผู้ที่ชอบความท้าทายและสายน้าอันเชี่ยวกราก การล่องแก่งหินเพิง ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากมีระดับความยากที่อยู่ระหว่าง 3 – 5 เลยทีเดียว โดยช่วงเวลาที่เหมาะแก่การล่องแก่ง คือ เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2452 โดยท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตึกที่มีความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรมบาโรก (Barogue) เป็นตึกสองชั้นมีมุขด้านหน้าตรงกลางเป็นโดม ผนังด้านนอกมีลายปูนปั้นลายพฤกษาประดับซุ้มประตูและหน้าต่าง ปัจจุบันใช้เป็นเป็นพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร